Επίσκεψη της ομάδας Αctphoto στην έκθεση ΕΝΔΥΜΑ ΨΥΧΗΣ, Μουσείο Ακρόπολης, Κυριακή 15/2/2023. Συνάντηση στην είσοδο στις 12